Κατάρτιση ανέργων με voucher: Καμιά σχέση μεταξύ Ενώσεων και ΚΕΚ

20 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ υπενθυμίζει στους άνεργους συναδέλφους που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στα σεμινάρια κατάρτισης με voucher ότι η προθεσμία για την υποβολή της διαδικτυακής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα λήγει στις 27 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός από οποιοδήποτε ΚΕΚ ότι συνεργάζεται με τη διαχειρίστρια του προγράμματος ΕΣΗΕΑ, με την ΕΣΗΕΜ-Θ ή άλλη Ένωση Συντακτών, είναι απολύτως ανυπόστατος. Οι Ενώσεις Συντακτών διευκολύνουν και καθοδηγούν τα μέλη τους ως προς τη διαδικασία αλλά δεν εμπλέκονται κατά κανέναν τρόπο στην επιλογή του ΚΕΚ, η οποία είναι υπόθεση αποκλειστικά κάθε δικαιούχου.

Οι συνάδελφοι καλούνται να ενημερώνουν την ΕΣΗΕΜ-Θ για κάθε περιστατικό επικοινωνίας με ΚΕΚ το οποίο ισχυρίζεται οτιδήποτε αντίθετο προς τα παραπάνω, ώστε να λάβει η Ένωση τα αναγκαία μέτρα.  

Facebook Twitter