Καταγγελία για την εφημερίδα Εγνατία

2 Φεβρουαρίου 2005
 
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., έχοντας υπόψη την κατάσταση αυθαιρεσίας που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις των απασχολουμένων στην εφημερίδα «Εγνατία», την ανυπαρξία αρχών και αξιών στην όλη λειτουργία ενός δημοσιογραφικού μέσου και τις συνεχείς απομακρύνσεις δημοσιογράφων από αυτό, αποφάσισε να αποστείλει εξώδικο πρόσκληση προς την εκδοτική επιχείρηση, διαμαρτυρόμενο για:

Την παντελή έλλειψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με τους απασχολούμενους δημοσιογράφους και την άρνηση εφαρμογής των Σ.Σ.Ε. που πρέπει να διέπουν την απασχόλησή τους.
Την απουσία οποιασδήποτε οργάνωσης και δομής που απαιτείται να έχει μια εφημερίδα, η οποία στοιχειωδώς σέβεται τον χώρο στον οποίο λειτουργεί.
Την αθέτηση όλων των υποσχέσεων που κατά καιρούς έχει δώσει ο εκδότης της στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για την ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., αποφάσισε να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση της αξιοπρέπειας και της ορθής αξιοποίησης της δημοσιογραφικής δουλειάς που παρέχεται στην εφημερίδα αυτή.
 
Facebook Twitter