Καμία αλλαγή στη διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

21 Μαρτίου 2012

 

Με αφορμή τις φήμες για εκδικητική κυβερνητική παρέμβαση, με στόχο τον αποκλεισμό των συνδικαλιστών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εργασίας:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Όπως καλά γνωρίζετε, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζεται ρητά στο άρθρο 6 του νόμου 3655/2008. Η διάταξη αυτή ρυθμίζει και την αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την επιλογή συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την διάρκεια της θητείας των μελών του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι τριετής με δυνατότητα επανεκλογής ή επαναδιορισμού έως τρεις διαδοχικές θητείες.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) αντιτίθεται σφόδρα σε οποιαδήποτε σκέψη για εκδικητική παρέμβαση της Κυβέρνησης στα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων, τα οποία αρνήθηκαν την οικειοθελή συμμετοχή τους στο PSI, ενεργώντας προς όφελος των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών τους οργανισμών.
Οι φήμες που μεταδόθηκαν από έντυπα και τηλεοπτικά μέσα για υπουργική παρέμβαση έχουν ήδη προκαλέσει αναστάτωση στο δημοσιογραφικό κόσμο και γίναμε αποδέκτες προτάσεων για δυναμική κινητοποίηση, σε περίπτωση που επαληθευθούν.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας επισημαίνουμε ότι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε κατά ένα ευρώ, ενώ η τοποθέτηση των αποθεματικών του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αποτελεί «επενδυτική επιλογή» της Διοίκησής του. Ως εκ τούτου η υποχρεωτική συμμετοχή στο PSI, ως εάν να επρόκειτο για κερδοσκοπικό κεφάλαιο, παραβιάζει την αρχή της ισότητας και θίγει σε αντίθεση με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα του Ταμείου.
                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.
               Ο Πρόεδρος                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
           Γιώργος Σαββίδης                                                                                               Δημήτρης Κουμπιάς

 

Facebook Twitter