Εισήγηση του Προέδρου της ΕΣΗΕΜ-Θ Δημήτρη Γουσίδη στη συζήτηση για τις σχέσεις δημοσιογράφων με το Δημόσιο

10 Φεβρουαρίου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης επιμένει στην πάγια θέση της για πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις σχέσεις δημοσιογράφων με το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όλα τα σχετικά στοιχεία πρέπει να έρθουν στο φως.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα συνέβαλε στη συσκότιση του ζητήματος και είχε ως συνέπεια να συκοφαντηθεί εκ νέου ο δημοσιογραφικός κόσμος στο σύνολό του.
Η ελλιπέστατη λίστα που  παρέδωσε στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. περιέχει ονόματα συναδέλφων που στη συντριπτική τους πλειονότητα εργάζονται νομίμως –και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις με χαμηλότατες αμοιβές και κατ’ αποκλειστικότητα– σε φορείς ενημέρωσης που σχετίζονται με το Δημόσιο.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών από την Ε.Σ.Η.Ε.Α, αν και καταρχήν υπακούει στην αρχή της διαφάνειας, στην ουσία, ακριβώς λόγω των ελλείψεών τους, υπηρετεί την επιχείρηση συσκότισης.
Αν η κυβέρνηση θέλει πράγματι να υπηρετήσει τη διαφάνεια, η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. θεωρεί ότι οφείλει:  
-Να παραδώσει στις Ενώσεις πλήρη, αναλυτικά και ακριβή στοιχεία Συντακτών για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται σε κάθε φορέα, οργανισμό ή υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
– Να δεσμευτεί ότι θα συγκεντρώνει και θα παραδίδει στις Ενώσεις τα στοιχεία αυτά κάθε χρόνο, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβειά τους.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. υπενθυμίζει ότι διαθέτει τα αρμόδια όργανα και τις απαιτούμενες καταστατικές προϋποθέσεις για να ελέγξει κάθε περίπτωση ασυμβίβαστου ή παραβίασης του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που ενδεχομένως θα διαπιστώσει. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται για το ζήτημα αυτό η παραμικρή νομοθετική ρύθμιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τονίζει για μιαν ακόμη φορά ότι θα προσπαθήσει να αποτρέψει κάθε απόπειρα ο θόρυβος που προκλήθηκε να λειτουργήσει ως στοιχείο αποπροσανατολισμού σε σχέση με τα πάγια αιτήματα του κλάδου και τις συνδικαλιστικές και εργασιακές διεκδικήσεις του, για αναβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων, αυξήσεις των αμοιβών τους και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τελεί σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής και επαγρύπνησης, τόσο για τη διασφάλιση της δεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος από το σύνολο των μελών της όσο και για την απόκρουση τυχόν άδικων και γενικευμένων επιθέσεων κατά του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
 
Facebook Twitter