Υποβολή δηλώσεων “Πόθεν Έσχες”

5 Ιουνίου 2007

 

Λήγει στις 30 Ιουνίου 2007 η προθεσμία για την υποβολή πλήρων δηλώσεων «πόθεν έσχες».
Για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων υπενθυμίζεται ότι:

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2003, ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2003) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
2. Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2006 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση «πόθεν έσχες» και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2007).
3. Σημειώνεται ότι οι δημοσιογράφοι των Ενώσεων – μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, δεν υποχρεούνται στην υποβολή αντιγράφων της δήλωσης στις Ενώσεις τους και στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.
4. Η δήλωση «πόθεν έσχες», βάσει του νόμου 2429/1996, πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως την 30ή Ιουνίου 2007 στον: Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (αρμόδιο δηλώσεων «πόθεν έσχες»), Άρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, 115 10 Αθήνα.
 Έντυπα διατίθενται από τη γραμματεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καθημερινά από 9 π.μ. έως 3 μ.μ.
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter