Υποτροφίες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα για μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ

31 Οκτωβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την προκήρυξη τριών υποτροφιών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την συνέργεια των ακολούθων δημόσιων / κοινωφελών φορέων: ΓΓΕΤ (Υπουργείο Παιδείας – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά),  DUK Universitat Krems της Βιέννης, Ίδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, με την διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Μ.Π. (Ερ. Εργαστήρι Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ).

Ο ιδανικός υποψήφιος έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ ή Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Σπουδών, χειρίζεται πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, έχει επιτυχή επαγγελματική θητεία καθώς και ιδιότητα μέλους της ΕΣΗΕΜΘ για 2 τουλάχιστον χρόνια.

Πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει στην Αυστρία τις περιόδους (κατ’ελάχιστον) 30 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 2014 και 21 – 28 Ιουνίου 2015. Η υποτροφία αφορά την διετία σπουδών, καλύπτει το ήμισυ του κόστους των 9150 ευρώ καθώς και την διαμονή/ημιδιατροφή στο Πανεπιστήμιο στην Βιέννη. Η συμμετοχή του φοιτητή καταβάλλεται σε τρεις  δόσεις, κατά τους μήνες  Φεβρουάριο, Αύγουστο, Οκτώβριο του 2015. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό στην διεύθυνση manottas@athena-innovation.gr. Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες www.qjnt.gr /εκπαίδευση/υποτροφίες, ή απ’ευθείας κλικ  εδώ

Facebook Twitter