Υποτροφίες για δημοσιογράφους-μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ

24 Σεπτεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την προκήρυξη τριών υποτροφιών για δημοσιογράφους-μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ σε  μεταπτυχιακό (Μ.Α. – Master of Arts) με αντικείμενο: «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες».  

Συγκεκριμένα,  η συνέργεια των δημοσίων και κοινωφελών φορέων Donau-Universität Krems, «Aθηνά» Ερευνητικό Κέντρο (ΓΓΕΤ-Υπουργείο Παιδείας) και Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ (www.qjnt.gr), προκηρύσσει για την περίοδο 2013-2015 τρεις ημίσειες υποτροφίες, αξίας 4.575 € η καθεμιά (50% Χ 9.150 ευρώ). Η περίοδος 2013-15 εκκινεί τον Νοέμβριο του 2013, και οι υπότροφοι πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στη Βιέννη το χρονικό διάστημα 8-15 Δεκεμβρίου, καθώς και αντίστοιχες περιόδους τον Ιούνιο του 2014 και του 2015 (τα έξοδα εκτός Ελλάδας καλύπτονται, πέραν της υποτροφίας).  

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε δημοσιογράφους-μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ο ιδανικός υποψήφιος έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ ή Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Σπουδών, χειρίζεται καλά την αγγλική γλώσσα, έχει επιτυχή επαγγελματική θητεία καθώς και την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η υποτροφία καλύπτει το ήμισυ των δαπανών σπουδών καθώς και της διαμονής/ημιδιατροφής στο Πανεπιστήμιο στη Βιέννη.

Περισσότερα στο www.qjnt.gr (Quality Journalism and New Technologies, M.A) ή και στα www.athena-innovation.gr, www.idrbotsi.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν το ταχύτερο το ενδιαφέρον τους και να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό σημείωμα (για την πρώτη φάση επιλογής) στη διεύθυνση secretariat.qjnt@gmail.com και manottas@athena-innovation.gr. Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

Facebook Twitter