Υποτροφίες για δημοσιογράφους από το πανεπιστήμιο Stanford

13 Νοεμβρίου 2013

Κύκλο υποτροφιών για δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν έρευνα στο Πανεπιστήμιο Stanford στις ΗΠΑ, με στόχο την προαγωγή της δημοσιογραφικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προκηρύσσει το Ίδρυμα John S. Knight το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Είκοσι υποτροφίες διάρκειας δέκα μηνών και αξίας $65,000 δολαρίων καθεμιά θα δοθούν σε δημοσιογράφους  που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ποιότητας στη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση. Θα καλυφθούν εξολοκλήρου τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και ασφάλισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια δημοσιογραφικής προϋπηρεσίας -είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι-, να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα  και να μπορούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα http://knight.stanford.edu/become-a-fellow/. Προθεσμία για την υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχει ορισθεί η 1η Δεκεμβρίου 2013. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής, περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη του Ιδρύματος:  

http://knight.stanford.edu/jsk/m/2013/10/application-instructions.pdf

Facebook Twitter