Υποψηφιότητες για τις εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ

5 Ιουνίου 2003

 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.) καλεί, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), όλα τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης στις 11 Ιουνίου 2003, ημέρα Τετάρτη από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στο κτίριο της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

Δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) και δύο (2) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του Καταστατικού της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και του άρθρου 27, παρ. 2, του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ανακηρύσσει υποψηφίους:

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τους:

1. Βουτσικάκη Αναστάσιο
2. Μυλαράκη Ιωάννη
3. Νέγρη Ιωάννη
4. Ρεπανά Σταύρο
5. Τζιτζιάρη Αδόλφο-Γεώργιο

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τον:

1. Καψάσκη Σπυρίδωνα

Στις εκλογές της 11ης Ιουνίου 2003 τα μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν υπόψη τους το εξής:

Στο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη στα όργανα διοίκησης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πρέπει να βάζουν ένα σταυρό σε υποψήφιο μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα σταυρό σε υποψήφιο μέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Και στις δυο περιπτώσεις τακτικά μέλη θα εκλεγούν όσοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αναπληρωματικά οι αμέσως επόμενοι.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα γίνει με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter