Υπόμνημα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στον Θ. Ρουσόπουλο

8 Σεπτεμβρίου 2006

 

Υπόμνημα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για τον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο, κατά τη συνάντησή του με το Δ.Σ.

της Ένωσης – Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2006

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, ένα χρόνο μετά την τελευταία συνάντηση μαζί σας στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., διαπιστώνει σημαντικές εξελίξεις σε αρκετά από τα θέματα που τότε είχαν συζητηθεί ως μείζονος σημασίας – κάποια από αυτά μάλιστα είναι ένα βήμα πριν από την οριστική διευθέτηση. Ταυτόχρονα όμως παρατηρεί ότι είτε αυτό το τελευταίο βήμα καθυστερεί να γίνει, είτε υπάρχουν σημεία που χρειάζονται αποσαφήνιση και επιδέχονται βελτιώσεις, ώστε η διευθέτηση αυτή να είναι η επωφελέστερη δυνατή για τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και για την ίδια την Ενημέρωση.

Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η μετατροπή των συμβάσεων έργου των δημοσιογράφων της ΕΡΤ σε αορίστου χρόνου. Μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, που χαιρετίστηκε από όλες τις Ενώσεις και η οποία δικαιώνει και τις δικές σας πρωτοβουλίες και τους δικούς μας αγώνες, την τελευταία στιγμή καθυστερεί. Μολονότι όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, οι νέες συμβάσεις δεν καταρτίζονται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αφενός να αισθάνονται ότι παρατείνεται ένα καθεστώς ομηρίας και αφετέρου να διερωτώνται εύλογα αν η καθυστέρηση αυτή σημαίνει αμηχανία ή αδυναμία αντιμετώπισης επιμέρους ζητημάτων, όπως η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Ταυτόχρονα, η διακοπή των συμβάσεων δημοσιογράφων που είτε δεν πληρούσαν τις χρονικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004 είτε προσελήφθησαν στην ΕΡΤ μετά την εφαρμογή του, έφερε στην επιφάνεια ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα: το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια νέα γενιά συμβασιούχων. Διότι εφόσον αυτοί οι συνάδελφοι συνάψουν μετά το πέρας της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος νέες συμβάσεις έργου, προκύπτει το εξής οξύμωρο: από τη μία πλευρά η ΕΡΤ, με την εφαρμογή του Π.Δ., αποδέχεται ότι οι δημοσιογράφοι που απασχολεί δεν είναι εργολάβοι αλλά εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Από την άλλη, και την ίδια ακριβώς στιγμή, καταρτίζει συμβάσεις έργου για δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αρνείται δηλαδή αυτό ακριβώς που εμπράκτως αποδέχτηκε.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς συμβασιούχων στην ΕΡΤ –ανάγκη εξαιρετικά επείγουσα, την οποία είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε απόλυτα: επί δικής σας υπουργίας δρομολογήθηκε η λύση ενός χρονίζοντος προβλήματος, δεν είναι δυνατόν να επιθυμείτε την αναπαραγωγή του– επιμένει στα εξής αιτήματα:

-Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων, με την άμεση μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, όπως επιβάλλει ο νόμος, εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των προγραμμάτων της ΕΡΤ.

-Να δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατόν το νέο Οργανόγραμμα, το οποίο θα περιλάβει όλους τους δημοσιογράφους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

-Να μην καταρτίζεται στο εξής ούτε μία σύμβαση έργου για δημοσιογράφο που απασχολείται στον τομέα ενημέρωσης.

 

Αντιστοίχως θετική εξέλιξη ήταν και ο δημόσιος διάλογος που προκαλέσατε για την συγκέντρωση των ΜΜΕ, στον οποίο η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. προσήλθε με συγκεκριμένες θέσεις και γόνιμες –πιστεύουμε– προτάσεις. Εν αναμονή της απόληξής του σε συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή θα συνεξετάσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το καθεστώς της εργοδοτικής αυθαιρεσίας συνεχίζεται, πάντα εις βάρος της ίδιας της Ενημέρωσης. Τα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Θεσσαλονίκης και ακόμη περισσότερο της Περιφέρειας, αποτελούν χαρακτηριστικό πεδίο εφαρμογής της αυθαιρεσίας αυτής. Με το ζήτημα της αδειοδότησης να παραμένει σε εκκρεμότητα, ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να μετατρέπονται εν μια νυκτί από ενημερωτικοί σε μουσικοί, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι θέσεις εργασίας συναδέλφων. Παράλληλα, σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης τα ωράρια επεκτείνονται κατά βούλησιν, χωρίς να καταβάλλονται νυχτερινά και υπερωρίες, ενώ οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται εξαιτίας ενός κακώς εννοούμενου ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και στην περιφέρεια, όπου επιπλέον οι αμοιβές, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ελάχιστες.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τονίζει την ανάγκη να επισπευσθεί η κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, αλλά και να  λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα περιορίζουν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας ή, ακόμη καλύτερα, θα τα προλαμβάνουν εν τη γενέσει τους. Και επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι είναι απολύτως αναγκαία η παροχή εγγυήσεων υπέρ των δημοσιογράφων ως προϋπόθεση για την ίδρυση κάθε εφημερίδας ή για την αδειοδότηση κάθε ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

Στην ίδια λογική, άλλωστε, κινήθηκαν και οι θέσεις μας ενόψει της κατάρτισης του σχεδίου νόμου για τον Περιφερειακό Τύπο. Οι βελτιώσεις που είδαμε στο τελικό κείμενο είναι ευπρόσδεκτες και δίνουν τον τόνο για την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι οι δημοσιογράφοι απαντούν με το έργο τους στις πολλαπλές επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος. Και οι δημοσιογράφοι της Μακεδονίας – Θράκης, πέρα από το έργο που επιτελεί ο καθένας από το μέσο στο οποίο απασχολείται, απαντούν και σε συλλογικό επίπεδο, συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με αντίκρισμα που εκτείνεται πολύ μακρύτερα από οποιαδήποτε «συντεχνιακή» επιδίωξη και υπηρετεί τον σαφή καταστατικό μας στόχο: τη συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Μακεδονίας-Θράκης.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για όσες από τις δραστηριότητες αυτές τέμνονται με τους κύριους τομείς των ενδιαφερόντων σας ως υπουργού Επικρατείας:

 

  1. Στο πλαίσιο της από διετίας συνεργασίας μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναλάβαμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την καταγραφή των λεηλατημένων ελληνικών αρχαιοτήτων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Μεταξύ των καρπών αυτής της προσπάθειας ήταν και τεκμηριωμένη πρότασή μας προς το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Απάντηση σε αυτήν δεν έχει φτάσει ακόμη. Το υπουργείο προτίμησε να αφομοιώσει το περιεχόμενό της, να το ενσωματώσει στην κυβερνητική πολιτική, χωρίς βέβαια να αναγνωρίσει τη συμβολή, έστω, της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στην κατεύθυνση αυτήν, και εντέλει να αφυδατώσει μια παράλληλη μη κυβερνητική πρωτοβουλία.
  2. Προετοιμάζουμε τη λειτουργία του Μορφωτικού μας Ιδρύματος αναπτύσσοντας σχέσεις με την Επιτροπή Ερευνών και τμήματα του Α.Π.Θ. (Ιστορία και Αρχαιολογία, Νομική, Πολυτεχνείο) και ενισχύουμε το έργο των εδρών της UNESCO για την ειρήνη, τα Βαλκάνια, τη διαπολιτισμική πολιτική.
  3. Προχωρούμε στην ψηφιοποίηση του ιστορικού μας Αρχείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το χρηματοδοτούμενο έργο «Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες» στο οποίο χάρη στη δική σας ανταπόκριση ενταχθήκαμε, αλλά και καλύπτοντας με τις δικές μας δυνάμεις όποια κενά τυχόν υπάρχουν στις προδιαγραφές του, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να θέσουμε το σύνολο του αρχειακού μας πλούτου στη διάθεση ερευνητών και του κοινού.
  4. Εγκαινιάσαμε μια νέα περίοδο συνεργασίας με την Ένωση Συντακτών Βουλγαρίας. Από κοινού, αναπτύσσουμε μέσα στον Σεπτέμβριο δημοσιογραφικές έρευνες για τα ζητήματα της τουριστικής προβολής, προσδοκώντας ότι τα αρμόδια Υπουργεία (Εξωτερικών και Τουριστικής Ανάπτυξης) δεν θα μας αντιμετωπίσουν όπως το Υπουργείο Πολιτισμού…
  5. Συνεργαζόμαστε με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για να επιστρέψουμε στη ζώνη των Δυτικών Βαλκανίων. Συζητάμε για το πώς η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. θα λειτουργήσει ως ανεξάρτητη αρχή για να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι αυτής της ζώνης θα εφαρμόσουν στην πράξη τους κώδικες δεοντολογίας και θα πρωταγωνιστήσουν στον κοινωνικό διάλογο για την ευρωπαϊκή πορεία των κρατών της περιοχής.
  6. Προχωράμε στη μελέτη των θεμάτων της ραδιοφωνίας για να υπάρξει χώρος στα ερτζιανά για τους πολίτες ξένης καταγωγής και ερευνούμε το ιστορικό μας αρχείο για να εντοπίσουμε περιόδους ρατσιστικών και αντιρατσιστικών συμπεριφορών.

 Η συμμετοχή του δημοσιογραφικού δυναμικού της Μακεδονίας – Θράκης σε αυτές τις δραστηριότητες, σε συνδυασμό με το καθημερινό του «παρών» στις επάλξεις της Ενημέρωσης, είναι το ισχυρότερο επιχείρημα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για να εξακολουθήσει να διεκδικεί κάθε δυνατή βελτίωση στις συνθήκες και τους όρους εργασίας του, αλλά και την προστασία του από κάθε είδους επιθέσεις, οι οποίες στρέφονται στην ουσία εναντίον του αγαθού της Ενημέρωσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε την ελπίδα ότι θα βοηθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις, χωρίς να παραβλέπουμε το μέχρι στιγμής ενδιαφέρον σας για τη δημοσιογραφική οικογένεια, από την οποία προέρχεστε, και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας για την ως τώρα κατανόησή σας.

 

Facebook Twitter