Υποχρεωτική η ΣΣΕ μεταξύ ΕΣΗΕΜ-Θ και ΕΙΗΕΕ

9 Οκτωβρίου 2003

 

Δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 1315/Β/15-9-03 ΦΕΚ, η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Ρέππα, με την οποία ανακηρύσσεται υποχρεωτική η από 21/5/2003 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που καταρτίσθηκε μεταξύ της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.

Με την νέα Σ. Σ. Ε., που ισχύει αναδρομικά, αυξήθηκαν οι βασικοί μισθοί των συντακτών κατά 5%.

Κατά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα το περασμένο Σάββατο μεταξύ της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και όλων των Ενώσεων Συντακτών, αποφασίσθηκε καταρχήν να επιδιωχθεί η κατάρτιση κοινής Σ. Σ. Ε. (για το 2004) για τα μέλη που απασχολούνται σε επαρχιακές ημερήσιες εφημερίδες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter