Υπέρογκες οφειλές δεδουλευμένων στην τηλεόραση Super της Χαλκιδικής

10 Οκτωβρίου 2012

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται από τις 7 Σεπτεμβρίου οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης Super στη Χαλκιδική, καθώς η εργοδοσία τούς οφείλει υπέρογκα ποσά, τα οποία αφορούν σε δεδουλευμένα πολλών μηνών. Παρά την κινητοποίηση των εργαζομένων και παρά την ενυπόγραφη δέσμευση του εργοδότη έπειτα από παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας Χαλκιδικής, ότι θα αποπληρώσει τις οφειλές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι.

  Επιπλέον η εργοδοσία επιχειρεί να διεκπεραιώσει το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού επιστρατεύοντας προσωπικό από άλλα τμήματα, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ποιότητα του παραγόμενου έργου.
  Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης καλεί την εργοδοσία του σταθμού:
• Να καταρτίσει αμέσως χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων σε όλους τους εργαζόμενους.
• Να εγκαταλείψει την απαράδεκτη για ενημερωτικό Μέσο τακτική της υποκατάστασης δημοσιογράφων.
  Παράλληλα, το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ επισημαίνει ότι η συνεργασία, υπό τέτοιες συνθήκες δημοσιογράφων με το συγκεκριμένο σταθμό για τα μεν μέλη της Ένωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, για τα δε μη μέλη θα συνιστά κώλυμα εγγραφής.

Facebook Twitter