Ημερολόγιο ΕΣΗΕΜ-Θ

24 Σεπτεμβρίου 2008

 

Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για το έτος 2009, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008.

 
 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο
 

Facebook Twitter