Ημερολόγιο ΕΣΗΕΜ-Θ 2020: Ενημέρωση στοιχείων

22 Οκτωβρίου 2019

Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΣΗΕΜ-Θ για το έτος 2020, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν στη Γραμματεία της Ένωσης, με e-mail στο info@esiemth.gr, οποιαδήποτε αλλαγή  στα  στοιχεία  τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail). Η τελευταία ημέρα για την παραλαβή τέτοιων στοιχείων είναι η Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019.

Facebook Twitter