Ημερολόγιο ΕΣΗΕΜ-Θ

17 Οκτωβρίου 2005
 
Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΣΗΕΜ-Θ για το έτος 2006, πρέπει να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2005.
 
 
Facebook Twitter