Ημερολόγιο Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ

17 Οκτωβρίου 2007
 
Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για το έτος 2008, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2007.

 
Τo Διοικητικό Συμβούλιo
Facebook Twitter