Ημερολόγιο Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

6 Οκτωβρίου 2006
 
Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για το έτος 2007, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στη Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2006.

 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter