Ημερίδα για νέους ανέργους στο Τελλόγλειο

26 Μαρτίου 2013

Νέους άνεργους κάτω των 35 ετών, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό, προσκαλεί το Τελλόγλειο για να  παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα προκειμένου να γνωρίσουν τα οφέλη, αλλά και τη διαδικασία για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ (Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 991610, email: teloglion@auth.gr, www.teloglion.gr) την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013,  10.00 – 13.00.

Σημειώνεται πως το Τελλόγλειο Ίδρυμα πραγματοποιεί την εν λόγω ημερίδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» που υλοποιεί το έργο με τίτλο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους).

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη 130 ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας.

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:

 

Α. Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα

Þ    Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας

Þ    Συμμετοχή σε Job club

Þ    Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Þ    Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Þ    Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας

Þ    Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Þ    Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

 

Β. Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων

–        σε δραστηριότητες μουσείων, πολυχώρων πολιτισμού και πολιτιστικών οργανισμών 

–        σε δραστηριότητες πολιτισμού και μέσων μαζικής επικοινωνίας

–        στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα του πολιτισμού

–        σε ειδικότητες δημιουργικού στους τομείς εκδόσεων, εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών και βιβλίου

–        στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού

–        στις κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση στη διαχείριση πολυχώρων πολιτισμού

 

Γ. Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων στα εικαστικά, στον κινηματογράφο, στον αθλητισμό, στην πνευματική καλλιέργεια, στην καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο των τηλεοπτικών μέσων, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας .

 

–        Εταίροι της Α.Σ. «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:

·         Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

·        Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ

·        Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού – KEK

·        Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ

·        Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

·        Ολυμπιακό Μουσείο

·        Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης

·        Δήμος Θεσσαλονίκης

·        Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

·        Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε./ΕΡΤ3

·        Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

–        Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ

(Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού – τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)

–        Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

(3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Σοφία Τσακίρη – τηλ. επικοινωνίας

2310 994034, Χριστίνα Λιόντα –  τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)

 

Πρόγραμμα ημερίδας

 

10.00-10.15     Προσέλευση συμμετεχόντων-εγγραφές

10.15-10.30     Έναρξη – Χαιρετισμοί

10.30-10.45     Παρουσίαση του Έργου «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της                                            επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη”

10.45-11.00     Διαδικασίες, προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής ωφελούμενων

                        του Έργου

11.00-11.30     Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα στον τομέα του πολιτισμού.                                                   Παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα των                                                                  εικαστικών τεχνών

11.30-12.00     Συνεταιριστικές Δυνατότητες στον τομέα του πολιτισμού

12.00-12.45     Ερωτήσεις – Συζήτηση με τους συμμετέχοντες

12.45-13.15     Λήξη Ημερίδας – Ξενάγηση των συμμετεχόντων στην τρέχουσα έκθεση     

                        του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ με τίτλο

                        “Η Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου: Ζωγραφική – Γλυπτική – Χαρακτική”

Facebook Twitter