Ηλεκτρονικά Λεξικά στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ

24 Ιουνίου 2010
 
Τα Ηλεκτρονικά Λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι διαθέσιμα από σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΗΕΜ-Θ, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων στο έργο τους.

Πατώντας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ, μεταφέρεστε στον κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου μπορείτε πρωτίστως να αναζητήσετε όλα τα λήμματα του Λεξικού Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Πέρα από αυτό, όμως, στον κόμβο υπάρχει μια σειρά από εξαιρετικά γλωσσικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων η Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας και το Αντίστροφο Λεξικό Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, αλλά και διασυνδέσεις με άλλα πεδία στα οποία εκτείνεται η δραστηριότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Facebook Twitter