Εικοσιτετράωρη απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

21 Νοεμβρίου 2005
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης κηρύσσει εικοσιτετράωρη απεργία την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου σε όλα ανεξαιρέτως τα μέσα της περιοχής ευθύνης της. Η απεργία εντάσσεται στην πανελλαδική κινητοποίηση στο χώρο της ενημέρωσης την ίδια ημέρα, στην οποία συμμετέχουν όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας.  

Με την κινητοποίησή τους οι δημοσιογράφοι της Μακεδονίας και της Θράκης, μαζί με τους συναδέλφους τους από ολόκληρη την Ελλάδα, διεκδικούν:
1.           Πλήρη σταθερή εργασία για όλους. ΟΧΙ στις απολύσεις. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικών σχέσεων απασχόλησης (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου κλπ.)
2.           Την εφαρμογή και πιστή τήρηση των Σ.Σ.Ε. και τη διεκδίκηση νέων σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά ΜΜΕ και απέναντι σε κάθε εργοδότη, με στόχο:
α) την αύξηση του εισοδήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές πραγματικές ανάγκες
β) τη διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων και τη διεκδίκηση όσων ακόμα απαιτούνται για τη λειτουργία και την ποιότητα της ενημέρωσης.
3.           Άμεση καταβολή δεδουλευμένων που οφείλονται στους εργαζόμενους και άμεση εξόφληση των χρεών των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
4.           Τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
5.           Κατάργηση των αντεργατικών νόμων. Λέμε ΟΧΙ στη διευθέτηση και την απελευθέρωση του ωραρίου.
6.           Άμεση καταβολή διορθωτικού ποσού για μισθούς και συντάξεις, τουλάχιστον κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, για απώλειες που διαπιστώνονται το 2005.
7.           Σύναψη κοινής Σ.Σ.Ε. από τις περιφερειακές ενώσεις με την εγγύηση της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που θα προβλέπει τους ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας για όλους τους συντάκτες που εργάζονται στον περιφερειακό Τύπο.
8.           Κατοχύρωση της σύνθεσης προσωπικού και των εργασιακών κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με θεσμικό πλαίσιο για τον περιφερειακό Τύπο.
9.           Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα του περιοδικού Τύπου για το κέντρο αλλά και την περιφέρεια.
10.       Την κατάργηση της «φασόν» εργασίας (χωρίς ασφάλιση, με χαμηλές αμοιβές, απαράδεκτες συνθήκες εργασίας) και την καταπολέμηση της «freelance» εργασίας (το διευρυνόμενο, δηλαδή, φαινόμενο των εργαζομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) που σημαίνει εργασία-δουλεία χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
11.       Την κατοχύρωση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των συντακτών.
12.       Πιστή τήρηση, με αυτορύθμιση και αυτοδέσμευση, του Κώδικα Δεοντολογίας της Π.Ο.Ε.ΣΥ., για όλη την Ελλάδα.
13.       Την άμεση αντιμετώπιση του θέματος της αποκατάστασης των συμβασιούχων, ειδικά στην ΕΡΤ, τη διεκδίκηση συμβάσεων αορίστου χρόνου για όλους, την ενίσχυση της σταθερής και πλήρους απασχόλησης, και αυξήσεις για όλους και κατά το 2005.
14.       Την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, στην ασφάλιση και στο ύψος των συντάξεων.
15.       Την ανάληψη, επιτέλους, από την κυβέρνηση των ευθυνών της και την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και του ΕΣΡ, στην κατεύθυνση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, για την αποφασιστική αντιμετώπιση της εργοδοτικής ασυδοσίας, όπου και όπως αυτή εκδηλώνεται (PLANET, FLASH, ΣΚΑΪ, BEST, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΓΚΑ, TELETIME κλπ.).
α. Τη θέσπιση μέτρων απόλυτης διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. Ειδικότερα, την επεξεργασία και καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου για όλα τα ΜΜΕ που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας, τη δημοκρατική ενημέρωση, την ποιότητα της ψυχαγωγίας, τις θέσεις εργασίας, την τήρηση των Σ.Σ.Ε. και την καταβολή των δεδουλευμένων αλλά και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
β. Τη νομοθετική κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των ειδικοτήτων όλων των εργαζομένων σε όλα τα ΜΜΕ.
γ. Τη θέσπιση εγγυήσεων λειτουργίας των ΜΜΕ ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και των ασφαλιστικών τους Ταμείων. Συγκεκριμένα για τα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, η αδειοδότησή τους από το ΕΣΡ και η λειτουργία τους να εξαρτάται απόλυτα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι των εργαζομένων και των Ταμείων τους.
δ. Πρόβλεψη καταβολής εγγυητικών κεφαλαίων από όλες τις επιχειρήσεις Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής, περιφερειακής, τοπικής εμβέλειας ή κυκλοφορίας) ανεξάρτητα από τις προβλέψεις για A.E. (Ν.2190/20).
ε. Την υποχρέωση των ΜΜΕ να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από όλα τα ταμεία των εργαζομένων στον Τύπο, απόδειξη καταβολής Αγγελιοσήμου και βεβαίωση των συνδικαλιστικών φορέων ή και του Σ.Ε.Π.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, προκειμένου να μετέχουν στην κρατική διαφήμιση (δημόσιο, δημόσιος τομέας, κοινή ωφέλεια) και στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις (διακηρύξεις, πλειστηριασμοί, ανακοινώσεις και ισολογισμοί).
16.       Υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ με ταυτόχρονη διασφάλιση των πόρων των ασφαλιστικών Ταμείων.
17.       Την κατάργηση των νόμων που οδηγούν στη φίμωση και τρομοκράτηση του δημοσιογράφου και στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, με άμεση τροποποίηση του νόμου (Ν.1178/1981) για τις αστικές αποζημιώσεις.
18.       Την απόσυρση του νόμου για την κατάργηση του 8ώρου (μέσω της διαβόητης «συνολικής διευθέτησης») και για τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών.
19.       Την πλήρη διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας:
α. Την άμεση παύση της ποινικής δίωξης των μελών του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και κάθε άλλης μορφής ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.
β. Την ελεύθερη πρόσβαση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεών μας στους χώρους εργασίας και τον έλεγχο της τήρησης των Σ.Σ.Ε. και της εργατικής νομοθεσίας.
γ. Ελεύθερη πολιτική συνδικαλιστική δράση στους χώρους δουλειάς, διασφάλιση συνδικαλιστικού δικαιώματος.
20.       Υπολογισμό του συνολικού χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου. Επιδότηση των νέων ανέργων χωρίς καμιά προϋπόθεση. Ταύτιση του ποσοστού αύξησης των συντάξεων με αυτό των Σ.Σ.Ε.
21.       Πλήρη, ολόπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση του ελληνικού λαού. Στήριξη των δίκαιων αιτημάτων και των αγώνων των εργαζομένων ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές.
 
Facebook Twitter