Ίδρυμα Μπότση: Μετάθεση της 37ης Απονομής Δημοσιογραφικών Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων

4 Ιανουαρίου 2022

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση, ακολουθώντας τις  υγειονομικές οδηγίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποφάσισε ομόφωνα την μεταφορά της  37ης   Απονομής των Ετησίων Δημοσιογραφικών  Βραβείων και  Τιμητικών Διακρίσεων  για την επερχόμενη περίοδο της Άνοιξης του 2022.

Το Δ.Σ του Ιδρύματος,  θα συνέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο  προκειμένου να  προσδιορίσει την ακριβή  ημερομηνία διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Παράλληλα, για την διευκόλυνση της υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή, το Δ.Σ του Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα  να παρατείνει την σχετική ημερομηνία έως την Παρασκευή  11 Φεβρουαρίου 2022.

Facebook Twitter