Οι περιφερειακές Ενώσεις για τα μέτρα στήριξης του Τύπου

22 Απριλίου 2019

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Συντακτών της Περιφέρειας  (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ) χαιρετίζουν τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή από την συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων και με την οποία ξεκινά η ρύθμιση δύο βασικών αιτημάτων του Τύπου της Περιφέρειας.

Η με νόμο πλέον πρόβλεψη για την κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης του Περιφερειακού και Τοπικού έντυπου Τύπου, αποτέλεσε πάγια διεκδίκηση και των Ενώσεων Συντακτών της Περιφέρειας, αλλά και του συνόλου του δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας, επί διετία και πλέον.

Η εξουσιοδοτική πράξη προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα καταρτίσει προγράμματα ενίσχυσης των εφημερίδων (στην περίπτωσή μας περιφερειακών και τοπικών) αποτελεί την απαρχή μιας πολιτικής, που θα ενισχύσει τον έντυπο τύπο αποφασιστικά.  Μιας συνολικότερης πολιτικής σε συνδυασμό και με την πρόσφατη εφαρμογή του  Ηλεκτρονικού  Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, όπου θα καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει -όπως έχουμε κατ’ επανάληψη εξηγήσει και εγγράφως προτείνει- να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον κόσμο της εργασίας (δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς) που μοχθούν για την ύπαρξη των εφημερίδων στην Περιφερειακή Ελλάδα.

Οι όροι και το πλαίσιο που θα διέπει τα προγράμματα ενίσχυσης πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την διατήρηση και επαύξηση των θέσεων εργασίας, την τήρηση των κανόνων εργασίας, την κανονικότητα στις αμοιβές, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στον χώρο αυτό που έχει καταρρακωθεί.

Χαιρετίζουμε επίσης την απόφαση της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος των τηλεοπτικών μέσων της Περιφέρειας με την εξομοίωση του φόρου τηλεοπτικής διαφήμισης στο 5% πλέον, από 1η Μαΐου του 2019.

Και οι δύο πρωτοβουλίες που είναι πλέον νόμοι του Κράτους μπορούν και επιβάλλεται να δημιουργήσουν ικανές συνθήκες για την ανάταξη του Περιφερειακού Τύπου επ’ ωφελεία όλων, περιλαμβανομένων των εργαζομένων.

Τέλος καλούμε τους εργοδότες θεσμικά μέσω των Ενώσεών τους, αλλά και ατομικά, να αντιληφθούν πως οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος ήταν συλλογικές και αντίστοιχα συλλογικά, πρέπει να είναι και τα ωφελήματα που θα προκύψουν.

Στέλνεται δε ένα σαφές και έμπρακτο μήνυμα, ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν, η κοινή προσπάθεια σε στόχους ευρύτερους που αφορούν όλους μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, όταν πρυτανεύει η κοινή λογική, η ειλικρίνεια, η συναντίληψη και η απουσία έλλειψης εμπιστοσύνης.

 

Facebook Twitter