Οι νέοι εργασιακοί εκπρόσωποι

28 Μαρτίου 2003

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραίτηση του συναδέλφου Γιάννη Νικολάου, εργασιακού εκπροσώπου των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. που εργάζονται στις εφημερίδες “Μακεδονία” – “Θεσσαλονίκη”, στη θέση αναλαμβάνει ο επιλαχών συνάδελφος Κώστας Κεκαιλιάδης.
 

Επίσης, μετά την παραίτηση της συναδέλφου Λαμπρινής Θωμά, εργασιακού εκπροσώπου των μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. που εργάζονται στα Ιδιωτικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα της Θεσσαλονίκης, στη θέση της αναλαμβάνει η επιλαχούσα συνάδελφος Θεοδώρα Αυγέρη.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Νικόλαος Ρούμπος Βασίλειος Σολιόπουλος

Facebook Twitter