Οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ

24 Μαρτίου 2017

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) καλεί, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), όλα τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης στις 30 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη από τις 9 π.μ. έως τις 19.46 στο κτίριο της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

Δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) και δύο (2) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) του ΕΔΟΕΑΠ.

            Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και του άρθρου 27, παρ. 2, του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, αποφασίζει ότι ανακηρύσσονται υποψήφιοι:

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ οι:

1.

Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου

2.

Σπυριδωνίδης Ευάγγελος του Γεωργίου

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ οι:

1.

Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου

2.

Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου

Στις εκλογές της 30ης Μαρτίου 2017 τα μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν υπόψη τους το εξής:

Στο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη στα όργανα διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να βάζουν ένα σταυρό σε υποψήφιο μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα σταυρό σε υποψήφιο μέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Και στις δυο περιπτώσεις τακτικά μέλη θα εκλεγούν όσοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αναπληρωματικά οι αμέσως επόμενοι.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα γίνει με την επίδειξη του δελτίου αναγνώρισης της ΕΣΗΕΜ-Θ ή του Δ.Α.Τ. ή διαβατηρίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter