Η ΕΣΗΕΜ-Θ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης

22 Οκτωβρίου 2012

 

Στο ευρωπαϊκό πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης κατευθύνουν η ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της την εμπειρία που από το 2010 συσσωρεύουν σε θέματα επιμόρφωσης γύρω από τα Νέα Μέσα.

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην Αθήνα η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Media Hackers που αναπτύσσεται με τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΜ-Θ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «LEONARDO DA VINCI».

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει στους δημοσιογράφους νέες, καινοτόμες ευκαιρίες κατάρτισης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον και τις ανάγκες που διαμορφώνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά οκτώ εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα: Η Μίλητος, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες και η ΕΣΗΕΜ-Θ από την Ελλάδα, το European Youth4Media Network από τη Γερμανία, η R&Do και Cyprus Community Media Centre από την Κύπρο, η Médias Technologies Conseil από το Βέλγιο, η European Journalism Training Association από την Ολλανδία και η STEJAR CENTER OF RESEARCH, DEVELOPMENT & EXCELLENCE από τη Ρουμανία.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ στο πλαίσιο του προγράμματος, με τη βοήθεια των εταίρων, θα εντοπίσει και θα καταγράψει τα συστήματα και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης των δημοσιογράφων στις χώρες των συμμετεχόντων εταίρων και θα συγκροτήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες και τις δεξιότητες των δημοσιογράφων. Επίσης είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Facebook Twitter