Η ΕΣΗΕΜ-Θ ψηφίζει για το νέο Καταστατικό της

4 Δεκεμβρίου 2019

Η διαδικασία για την αναθεώρηση στου Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ μπαίνει στην τελική ευθεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης παίρνοντας υπόψη του προτάσεις που διατυπώθηκαν στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Καταστατικού, τροποποίησε την πρότασή του σε δύο σημεία:

  1. Απλοποίησε την ετήσια διαδικασία ανανέωσης της ταυτότητας και της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης.
  2. Αναίρεσε την πρόβλεψη να γίνονται συνδεδεμένα μέλη της Ένωσης οι φοιτητές δημοσιογραφίας σε ΑΕΙ.

Ύστερα και από τις δύο αυτές αλλαγές το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ θέτει στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης την οριστική πρόταση αναθεώρησης, που μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος» (πρώην κινηματογράφος), Εθνικής Αμύνης 1, αναλαμβάνετε εσείς με την ψήφο σας να οδηγήσετε την ΕΣΗΕΜ-Θ σε μια νέα εποχή και να την κάνετε πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική, πιο αντιπροσωπευτική.

Η συμμετοχή σας και η υπερψήφιση του νέου Καταστατικού διασφαλίζει το μέλλον της ΕΣΗΕΜ-Θ.

 

Τι φέρνει το καινούργιο Καταστατικό

  1. Η επωνυμία του σωματείου γίνεται Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης. Το ακρωνύμιο ΕΣΗΕΜ-Θ, ωστόσο, για ιστορικούς λόγους διατηρείται.
  2. Κάθε δημοσιογράφος που απασχολείται σε οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μισθολόγιο, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με μερική ή πλήρη απασχόληση) έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Αρκεί να τεκμηριώσει ότι το μισό του εισοδήματός του από εργασία προέρχεται από τη δημοσιογραφία. Η ηλικία και οι όροι ασφάλισης δεν αποτελούν πια κριτήριο εγγραφής.
  3. Οι εγγραφές των μελών γίνονται σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Η ταυτότητα των τακτικών μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται κάθε χρόνο για τα εργαζόμενα, άνεργα και συνταξιοδοτημένα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.
  4. Με μεταβατική διάταξη προβλέπεται ότι τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ έως το 2024 δεν έχουν την υποχρέωση να επιβεβαιώνουν σε ετήσια βάση ότι το 50% του εισοδήματός τους από εργασία προέρχεται από την άσκηση της δημοσιογραφίας.
  5. Οι θητείες όλων των οργάνων της Ένωσης γίνονται τριετείς.
  6. Τα μέλη μπορούν να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το πολύ για τρεις συνεχόμενες θητείες.
  7. Αντί της δημιουργίας ενός ενιαίου Συμβουλίου Δεοντολογίας και πειθαρχικού ελέγχου (όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο σχέδιο τροποποίησης), προβλέπεται πλέον τριμελές Συμβούλιο Καταστατικού Ελέγχου (ανάλογο του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου). Πενταμελές Συμβούλιο Δεοντολογίας και Καταστατικού Ελέγχου αναλαμβάνει να εξετάζει σε δεύτερο βαθμό, εφόσον χρειαστεί, υποθέσεις Καταστατικού Ελέγχου.
  8. Προβλέπεται δυνατότητα επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.

 

Πρόταση αναθεώρησης Καταστατικού

Facebook Twitter