Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συμβάσεις της Ε.Ρ.Τ.

9 Ιανουαρίου 2004
 
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρός της Nino Gemelli, ενημέρωσε την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ότι η καταγγελία της σχετικά με τις ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου της Ε.Ρ.Τ. “είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους κανονισμούς διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Η Επιτροπή Αναφορών μελέτησε στις 18 Δεκεμβρίου 2003 την αναφορά της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Ήδη απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την οποία ζητεί να παραθέσει τις απόψεις της για το θέμα.
Η Επιτροπή Αναφορών θα ενημερώνει την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για την εξέλιξη της διαδικασίας και εκείνη με τη σειρά της θα τηρεί ενήμερα τα μέλη της.
 
Facebook Twitter