Η ελληνική υπηρεσία του Euronews πρέπει να διατηρηθεί

6 Οκτωβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ διατυπώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την σχεδιαζόμενη διακοπή λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews.

Η εταιρεία δρομολογεί ήδη τη διαδικασία απόλυσης για το σύνολο των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην υπηρεσία, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Euronews έχει καθήκον να αποτρέψει αυτό το σχέδιο, που, εφόσον εφαρμοστεί, θα ακυρώσει ένα από τα συστατικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, εξαφανίζοντας από αυτό μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ, σε συντονισμό με τις δημοσιογραφικές Ενώσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, θα κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για  να ανατραπούν τα σχέδια διακοπής λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας, να παραμείνει ζωντανή η ελληνική γλώσσα στο κανάλι του  Euronews, και να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας.

Facebook Twitter