Οι αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Ε.ΣΥ

12 Οκτωβρίου 2004
 
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στο 4ο Πανελλαδικό Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.
Από τα πεντακόσια ογδόντα (580) τακτικά μέλη ψήφισαν διακόσια ενενήντα πέντε (295), έγκυρα διακόσια ογδόντα τέσσερα (284), άκυρα τέσσερα (4) και λευκά επτά (7).

Α) Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» έλαβε εκατόν δεκαεπτά (117) ψήφους και εκλέγει πέντε (5) αντιπροσώπους:
Εκλέγονται
Τακτικοί:
1.
Βοϊτσίδης Μόσχος, ψήφοι 66
2.
Παπαδημούλης Βασίλειος, ψήφοι 53
3.
Ρεπανάς Σταύρος, ψήφοι 36
4.
Αυγέρη Θεοδώρα, ψήφοι 35
5.
Χαλεπλίδου Χριστίνα, ψήφοι 35
Αναπληρωματικοί:
1.
Καντούρης Κωνσταντίνος, ψήφοι 33
2.
Δραγώγιας Δημήτριος, ψήφοι 25
Β) Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι για την Π.Ο.Ε.ΣΥ.» έλαβε ενενήντα (90) ψήφους και εκλέγει τέσσερις (4) αντιπροσώπους:
Εκλέγονται
Τακτικοί:
1.
Καζαντζίδου Νικολέττα, ψήφοι 45
2.
Ουζουνίδου Παρθένα – Δέσποινα, ψήφοι 41
3.
Μποζίνη Αναστασία, ψήφοι 37
4.
Κυφωνίδης Ιωάννης, ψήφοι 34
Αναπληρωματικοί:
1.
Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης, ψήφοι 31
2.
Λαδιανός Νικόλαος, ψήφοι 24
Γ) Ο συνδυασμός «Προοπτική» έλαβε πενήντα τέσσερις (54) ψήφους και εκλέγει τρεις (3) αντιπροσώπους:
Εκλέγονται
Τακτικοί:
1.
Φωκιανίδης Αναστάσιος, ψήφοι 34
2.
Νεστορίδης Παναγιώτης, ψήφοι 30
3.
Καρράς Νικόλαος, ψήφοι 24
Αναπληρωματικοί:
1.
Πετρίδης Αλέξανδρος, ψήφοι 21
2.
Ρέτζιος Αναστάσιος, ψήφοι 17

 

 

Facebook Twitter