Γενική Συνέλευση ΕΣΗΕΜ-Θ

24 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 9ης Μαΐου 2023 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος) με θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απολογισμός χρήσης 2022. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2023.
  4. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
  5. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 22 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου (2022).

Αν δεν υπάρξει απαρτία καλούνται τα μέλη σε νέα Γενική Συνέλευση την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 22 του Καταστατικού, για να υπάρξει απαρτία, απαιτείται να είναι παρόντα το 1/4 των τακτικών μελών.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 7 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10 π.μ., με τα ίδια θέματα, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (περίπτερο 8 στη ΔΕΘ) οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

Το υλικό για  τη Γενική Συνέλευση (απολογισμός δράσης του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός, προϋπολογισμός ΕΣΗΕΜ-Θ και Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά.

Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, τα μέλη εκτός νομού Θεσσαλονίκης, που θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο θα αποζημιωθούν με 0,20€/χλμ. συν τα έξοδα διοδίων. Όσα μέλη μετακινηθούν με ΚΤΕΛ θα τους καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία τις σχετικές αποδείξεις (βενζίνη,  διόδια, εισιτήρια).

Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση απομακρυσμένα θα υπάρξει πρόβλεψη διαδικτυακής συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αυτήν την ψηφιακή Δήλωση απομακρυσμένης συμμετοχής. Οδηγίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία και τη διαδικτυακή ψηφοφορία θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή έως τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά είναι να έχουν εξοφλήσει τα μέλη τη συνδρομή του έτους 2022.

Facebook Twitter