Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ

16 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 8ης Απριλίου 2014 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος) με θέματα:

  1.  

  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

  1.  

  Απολογισμός χρήσης 2013. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

  1.  

  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2014.

  1.  

  Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ,   τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

  1.  

  Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

  1.  

  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία καλούνται τα μέλη σε νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 26 του Καταστατικού, για να υπάρξει απαρτία, απαιτείται να είναι παρόντα το 1/4 των τακτικών μελών.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 27 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ., με τα ίδια θέματα, στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ, περίπτερο 8, Αίθουσα Α), οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

Το υλικό για  τη Γενική Συνέλευση (απολογισμός δράσης του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός, προϋπολογισμός ΕΣΗΕΜ-Θ και Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά.

Facebook Twitter