Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ

18 Μαΐου 2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης καλεί τα μέλη σε Γ’ Γενική Συνέλευση το Σάββατο 19 Μαΐου 2012, στις 10 π.μ., στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ, περίπτερο 8, Αίθουσα Α).

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, στη Γ’ Γενική Συνέλευση απαρτία υπάρχει με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη προσέλθουν.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Απολογισμός χρήσης 2011. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2012.

4. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

5. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανέργων μελών και όσων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας στη Γενική Συνέλευση με τον ακόλουθο τρόπο:

Όσοι από τους εν λόγω συνάδελφους οφείλουν τη συνδρομή για το έτος 2011 θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καταβάλλοντας 40€.

Το ποσό που υπολείπεται ώστε να θεωρηθούν οικονομικά τακτοποιημένοι, με βάση το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, θα πιστωθεί από την Ένωση ως δάνειο και θα παρακρατηθεί από την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι άνεργοι συνάδελφοι τα επόμενα Χριστούγεννα (ή θα ζητηθεί μαζί με τη συνδρομή του 2012 από συναδέλφους που δε θα είναι πια σε καθεστώς ανεργίας). 

Οι άνεργοι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές για έτη πριν από το 2011 θα πρέπει να τις εξοφλήσουν για να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. 

 

Facebook Twitter