ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την τροποποίηση του Καταστατικού

12 Φεβρουαρίου 2010
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός (ΔΕΘ, περίπτερο 8, Αίθουσα Α) με μοναδικό θέμα την τροποποίηση Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Καταστατικού στις περιπτώσεις που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με θέμα την τροποποίηση Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του 50%+1 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ? των μελών που είναι παρόντα.
Λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων απαρτίας, η παρουσία ΟΛΩΝ των συναδέλφων είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Το σύνολο των προς ψήφιση τροποποιούμενων διατάξεων θα αποσταλεί σε όλους τους συναδέλφους ταχυδρομικά, καθώς και με email, αμέσως μετά την οριστική διατύπωσή τους από το ΔΣ στη συνεδρίασή του της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2010. Θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ www.esiemth.gr στο πεδιο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Facebook Twitter