Γενική Συνέλευση ΕΣΗΕΜ-Θ

8 Μαρτίου 2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος) με θέματα:

1. 
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. 
Απολογισμός χρήσης 2010. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
3. 
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2011.
4. 
Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
5. 
Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.
6. 
Συζήτηση για εργασιακά θέματα (έπειτα από αίτημα μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ)
7. 
Αίτημα επανεγγραφής
 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.
 
Αν δεν υπάρξει απαρτία καλούνται τα μέλη σε νέα Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 26 του Καταστατικού, για να υπάρξει απαρτία, απαιτείται να είναι παρόντα του 1/4 των τακτικών μελών.
 
Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 19 Μαρτίου 2011, ημέρα Σάββατο, ώρα 10 π.μ., με τα ίδια θέματα, στην αίθουσα εκδηλώσεων HELEXPO CORONA (απέναντι από το περίπτερο του ΟΠΑΠ, πάνω από την Εθνική Τράπεζα), οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

Το υλικό για τη Γενική Συνέλευση (οικονομικός απολογισμός, ισολογισμός, προϋπολογισμός ΕΣΗΕΜ-Θ και Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά. Με τον ίδιο τρόπο θα είναι διαθέσιμος, τις επόμενες ημέρες, και ο απολογισμός δράσης του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ.

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter