Γενική Συνέλευση ΕΣΗΕΜ-Θ: Αποτελέσματα ψηφοφορίας

26 Μαΐου 2015

Σήμερα, 26 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέματα:
 

 1.  

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

 1.  

Απολογισμός χρήσης 2014. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

 1.  

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2015.

 1.  

Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

 1.  

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

 1.  

Ενδεχόμενο διεύρυνσης της ΠΟΕΣΥ

 

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 130 από τα 803 τακτικά μέλη.

Ψήφισαν: 114. Βρέθηκαν στην κάλπη 114 ψηφοδέλτια. Έγκυρα: 113. Άκυρο: 1.

Κατά τη διαλογή οι ψήφοι που καταμετρήθηκαν για καθένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν οι ακόλουθες:

 

 1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφοι: Ναι: 101, Όχι: 6, λευκά: 4.
 

 1. Απολογισμός χρήσεως 2014. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Ψήφοι: Ναι: 103, Όχι: 4, λευκά: 6.

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2015.

Ψήφοι: Ναι: 103, Όχι: 4, λευκά: 4.

 

 1. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

Ψήφοι: Ναι: 109, Όχι: 3, λευκά: 0.

 

 1. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Ψήφοι: Ναι: 105, Όχι: 7, λευκά: 0.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter