Γενική Συνέλευση ΕΣΗΕΜ-Θ

22 Απριλίου 2010

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στη συνεδρίασή του της 14ης Απριλίου 2010 αποφάσισε και καλεί τα μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Καταστατικού, σε Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος) με θέματα:

 

1.Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

    
2.Απολογισμός χρήσεως 2009. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

    
3.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2010.

    
4.Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

    
5.Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

    
6.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία καλούνται τα μέλη σε νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010 και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 26 του Καταστατικού, για να υπάρξει απαρτία, απαιτείται να είναι παρόντα του 1/4 των τακτικών μελών.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στις 4 Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη, ώρα 10 π.μ., με τα ίδια θέματα, στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ, περίπτερο 8, Αίθουσα Α), οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη κι αν προσέλθουν.
 
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και πέντε (5) μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010, στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ.
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter