Γενική Συνέλευση Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

19 Μαΐου 2007

 

Σήμερα, 19 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με θέματα:

1. 

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. 

Απολογισμός χρήσεως 2006. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. 

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2007.

4. 

Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης.

5. 

Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 192 από τα 723 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 119.

Βρέθηκαν στην κάλπη 119 ψηφοδέλτια. Από αυτά 116 ήταν έγκυρα.

Κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

1.Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφοι Ναι: 99, Όχι: 17, λευκά: 1.

2.Απολογισμός χρήσεως 2006. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ψήφοι Nαι: 97, Όχι: 16, λευκά: 2.

3.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2007. Ψήφοι Nαι: 97, Όχι: 15, λευκά: 2.

4.Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης. Ψήφοι Ναι: 111, Όχι: 3, λευκά: 1.

5.Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας. Ψήφοι Ναι: 109, Όχι: 4, λευκά: 1.

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή

            Νίκος Οικονόμου

     Βασίλης Σολιόπουλος   

 

 

Facebook Twitter