Γενική Συνέλευση Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

16 Μαΐου 2006

 

Σήμερα, 16 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με θέματα:

1. 

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. 

Απολογισμός χρήσεως 2005. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. 

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2006.

4. 

Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης.

5. 

Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας.

6. 

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 286 από τα 694 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 72. Βρέθηκαν στην κάλπη 72 ψηφοδέλτια, όλα έγκυρα.

Κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

1.Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφοι Nαι: 63, Όχι: 3, λευκά: 3.

2.Απολογισμός χρήσεως 2005. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ψήφοι Nαι: 65, Όχι: 3, λευκά: 2.

3.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2006. Ψήφοι Nαι: 68, Όχι: 1.

4.Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης. Ψήφοι Ναι: 68, Όχι: 2.

5.Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας. Ψήφοι Ναι: 66, Όχι: 3.

6.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Ψήφισαν: 72. Βρέθηκαν στην κάλπη 72 ψηφοδέλτια. Από αυτά 69 ήταν έγκυρα και 3 ήταν άκυρα. Εξελέγησαν οι: Οικονόμου Νικόλαος (46 ψήφοι), Σολιόπουλος Βασίλειος (44 ψήφοι) και Ξανθοπλά Τρυγώνα (37 ψήφοι). Αναπληρωματικοί ορίζονται οι: Φωτόπουλος Παλαιολόγος (24 ψήφοι), Γκάλη Όλγα (21 ψήφοι) και Παπαδόπουλος Ιωάννης (11 ψήφοι).

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή

 

Βασίλειος Σολιόπουλος

Όλγα Γκάλη

 

 

Facebook Twitter