Εξόφληση συνδρομής

17 Απριλίου 2003

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. υπενθυμίζει στα μέλη την υποχρέωσή που προκύπτει από το Καταστατικό της Ένωσης να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καταβάλλοντας εμπρόθεσμα την συνδρομή τους.

Σημειώνεται ότι, εκτός των άλλων, όσοι δεν είναι ενήμεροι οικονομικά δεν μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (άρθρο 26, παρ. 4 του Κατ/κού).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter