Ίσα δικαιώματα για όλους τους δημοσιογράφους

13 Μαρτίου 2012

 

Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ), με αντικείμενο «Ίσα δικαιώματα για όλους τους δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20 Απριλίου 2012:

Εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλες τις Ενώσεις-μέλη της ΕΟΔ στην Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει από τις πιο βαριές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στους Έλληνες δημοσιογράφους, που δίνουν μάχη για δίκαιους όρους εργασίας και για να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στη συλλογική διαπραγμάτευση μέσω των Ενώσεων που τους εκπροσωπούν.

Διαπιστώνει με έντονη ανησυχία ότι τα μέλη της ΕΟΔ σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν κρίσεις που απειλούν θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, καθιερωμένους όρους και συνθήκες εργασίας, και προωθούν την ανισότητα στο εργασιακό πεδίο της Ενημέρωσης.

Μεταξύ αυτών:

·        Το κύμα περικοπών στα Μέσα Ενημέρωσης, που θέτει εκτός εργασίας δημοσιογράφους και δεν επιτρέπει σε όσους παραμένουν εργαζόμενοι να παραγάγουν ποιοτικό δημοσιογραφικό έργο.

·        Τη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων με την υιοθέτηση ατομικών συμβάσεων, με ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου, με τη διεύρυνση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ εργαζομένων ενταγμένων σε μισθολόγιο και αυτοαπασχολούμενων.

·        Την τακτική των εργοδοτών να επικαλούνται την οικονομική κρίση ως προκάλυψη για να πλήξουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.

·        Την επίμονη δατήρηση ανισοτήτων στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της Ενημέρωσης. Η ανισότητα αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε περίοδο οικονομικής στενότητας, οπότε οι οικονομικά αδύναμοι συχνά πληρώνουν υψηλότερο τίμημα.

Το Συνέδριο επισημαίνει ότι η υπονόμευση των όρων εργασίας των δημοσιογράφων είναι υπονόμευση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και της Ενημέρωσης ως δημόσιου αγαθού.

Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στις δυνατότητες που διαθέτουν τα μέλη της ΕΟΔ και εκφράζει την ανησυχία του ότι πολλές Ενώσεις, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεν έχουν τα μέσα και τις προϋποθέσεις για να επιδιώξουν και να διατηρήσουν ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι δημοσιογράφοι, μέσω των Ενώσεών τους, υπερασπίζονται εμπράκτως τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και προσπαθούν να βελτιώσουν τους όρους τους.

Επισημαίνει τα θετικά παραδείγματα των Ενώσεων που πέτυχαν να βελτιώσουν όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας τα μέσα των απεργιακών κινητοποιήσεων, του lobbying και των δημόσιων εκδηλώσεων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

·        Ο συνδυασμός απεργιακών κινητοποιήσεων με εκστρατείες ενημέρωσης είτε πολιτικών είτε του κοινού, για να εξασφαλιστούν αυξήσεις και για να προληφθεί η κατάρρευση των Συλλογικών Συμβάσεων.

·        Η συνεργασία αρχαιότερων εργαζομένων για να βελτιώσουν την αμοιβή και τις συνθήκές εργασίας νεότερων δημοσιογράφων που απασχολούνταν στο ίδιο Μέσο Ενημέρωσης με διαφορετικούς, χειρότερους όρους.

·        Η κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων για τα δικαιώματα αυτοαπασχολούμενων δημοσιογράφων.

·        Ο συντονισμός δράσης Ενώσεων Συντακτών με οργανώσεις άλλων εργαζομένων για να ενισχύσουν την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Επισημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες και η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζουν τη συλλογική διαπραγμάτευση ως θεμελιώδες δικαίωμα. Το συνέδριο ενθαρρύνει τη χρήση των νομοθετημάτων αυτών για να αντικρουστεί το επιχείρημα ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού επιβάλλουν να περιοριστεί  η αρμοδιότητα των Ενώσεων να εκπροσωπούν όλα τα μέλη τους.

Το συνέδριο καλεί την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων:

·        Να συγκροτήσει σώμα από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στις εργασίες και να τις επισημάνει στα μέλη της.

·        Να διερευνήσει τρόπους που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω τα μέλη της να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξει διασυνδέσεις μεταξύ μελών που διαπραγματεύονται με τους ίδιους εργοδότες.

·        Να αναλύσει περιπτώσεις στις οποίες τα διεθνή πρότυπα εργασίας δεν εφαρμόζονται σωστά σε ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργαστεί με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για να καταρτιστεί από κοινού με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στρατηγική αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών.

·        Να προσδιορίσει τα πεδία στα οποία οι Ενώσεις-μέλη της χρειάζονται να εκπαιδευτούν σχετικά με τη συλλογική διαπραγμάτευση και να καταρτίσει προτάσεις για τη διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών.

Καλεί όσους συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου:

·        Να μεταφέρουν στην ηγεσία των Ενώσεών τους δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιτυχημένες λύσεις και κατακτημένες εμπειρίες.

Καλεί τις Ενώσεις-μέλη της ΕΟΔ:

·        Να βοηθήσουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας γύρω από τη συλλογική διαπραγμάτευση, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο της Ομοσπονδίας.

·        Να ενθαρρύνουν γυναίκες και άντρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε ζητήματα ισότητας.

·        Να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε συναδέλφους τους στην Ευρώπη, που διεκδικούν ίσα δικαιώματα για όλους τους δημοσιογράφους. 

 

Facebook Twitter