Ευρωπαϊκή εκστρατεία για την καταγραφή λεηλατημένων αρχαιοτήτων

3 Μαΐου 2006
 
Δημοσιογραφική εκστρατεία προετοιμάζει η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή – τεκμηρίωση λεηλατημένων και «εκπατρισμένων» αρχαιοτήτων, που προέρχονται από περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου με μεγάλο αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο, πέντε χρόνια μετά τη διακήρυξή της για την επιστροφή της «Νίκης της Σαμοθράκης».

Αρωγός σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετική συμφωνία με τον Πρύτανη κ. Γιάννη Αντωνόπουλο για από κοινού δράση με την Ένωση Συντακτών στο συγκεκριμένο έργο.
Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου συστήματος καταγραφής των αρχαιοτήτων, που θα πλαισιώνεται με δημοσιογραφικές έρευνες και αποστολές, κοινές επιστημονικές και μουσειολογικές προσεγγίσεις, δικτυώσεις με όλους τους φορείς που έχουν λόγο και επιτελούν έργο σε αυτό τον τομέα.
Η οργάνωσή της επιβάλλει συστηματική προετοιμασία και την ενεργό συμμετοχή κάθε φορέα που μπορεί να συμβάλλει στους σκοπούς της.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, υιοθετώντας την πρωτοβουλία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., απέστειλε σε όλες τις ενώσεις-μέλη της το ακόλουθο μήνυμα:
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Ε.Ο.Δ.) υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.), που είναι μέλος της, για μια Ευρωπαϊκή Εκστρατεία καταγραφής εκπατρισμένων αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών αγαθών, η οποία προβάλλει και ενισχύει την ανθρωπιστική, πολιτισμική, εκπαιδευτική και αναπτυξιακή διάσταση της Δημοσιογραφίας.
Η Ε.Ο.Δ. χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία, διά της οποίας καλούνται οι δημοσιογραφικές ενώσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. να συνεργαστούν σε μια Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τη διεθνή καταγραφή – τεκμηρίωση αρχαιοτήτων, οι οποίες προέρχονται από περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου με μεγάλο αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο και σήμερα βρίσκονται εκτός της χώρας προέλευσής τους.
Η δημοσιογραφική αυτή πρωτοβουλία ενισχύει το επιστημονικό έργο των αρχαιολόγων, συμβάλλει στη συστηματική καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας και αναπτύσσει την ευαισθησία της κοινής γνώμης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.
Η Ε.Ο.Δ. επικυρώνει ότι οι κανόνες δεοντολογίας των δημοσιογραφικών ενώσεων εγγυώνται μια δημιουργική παρουσία όλων των συντελεστών της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας. Οι πολιτικές θέσεις, οι διεπιστημονικές αναλύσεις, οι μουσειολογικές απόψεις, τα αρχαιολογικά δεδομένα και οι δημοσιογραφικές έρευνες θα συνυπάρχουν σε μία ανοιχτή και προσβάσιμη από όλους βάση δεδομένων.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί όλα τα μέλη της να διαδώσουν την πρωτοβουλία αυτή στους δημοσιογράφους και στις ενδιαφερόμενες ενώσεις, σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας.
 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter