Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Η συνάντηση εργασίας ζωντανά στο διαδίκτυο

11 Απριλίου 2012

 

Αρχίζει στις 11 π.μ. η συνάντηση εργασίας που διοργανώνουν η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στην αίθουσα συνεδρίων της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5, 3ος όροφος).

 

Στη συνάντηση, στην οποία, πέρα από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και διαχειριστές-εκτελεστές Έργων, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο των δράσεων αυτών.
Οι εργασίες θα προβάλλονται ζωντανά στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.ustream.tv/channel/ESIEMTH.
Μείζων στόχος είναι να αναπτυχθεί διάλογος με τους δημοσιογράφους της Μακεδονίας-Θράκης, ώστε να βελτιωθούν οι ενέργειες δημοσιότητας και να διερευνηθούν προσεγγίσεις που τα δημοσιογραφικά εργαλεία μπορούν να κομίσουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των έργων.
 
Το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας είναι το ακόλουθο:
 
11:00 – 11:15 Χαιρετισμοί (ΕΣΗΕΜ-Θ &  ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
11:15 – 11:40 Παρουσίαση Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου – Μαύρης Θάλασσας και Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
11:40 – 12:00 Παρουσίαση Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
12:00 – 12:15 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα: πολιτική και εργαλεία (ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»)
12:15 – 13:00 Παρουσίαση Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (προσκεκλημένοι φορείς)
13:00 – 13:45 Στρογγυλή τράπεζα
13:45 Γεύμα εργασίας 

 

Facebook Twitter