Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες σε Επίτροπο Άντορ: Παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα

21 Ιουνίου 2013

Την έντονη διαμαρτυρία τους για παραβίαση της διαδικασίας διαβούλευσης  στο κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα εκφράζουν προς τον Επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Laszlo Andor, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ETUC),  η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) με την ακόλουθη επιστολή τους:  

Το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ΕΡΤ ήταν ένα σοκ στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει κύματα αντιδράσεων σε ολόκληρη  την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θέσει πολλά ερωτήματα: Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ως ανεξάρτητη φωνή είναι πυλώνας των δυτικών  δημοκρατικών συστημάτων και έχουν ως πάγια αποστολή τον έλεγχο και την εποπτεία των άλλων εξουσιών. Δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιας οιονεί κατάργησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε δημοκρατικό καθεστώς. Δεν είναι δικό μας έργο να μάθουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το κλείσιμο.

Το κλείσιμο αυτό δείχνει ότι τα δικαιώματα του προσπωπικού γαι ενημέρωση και συμμετοχή σε διαβούλευση  έχουν αγνοηθεί παντελώς. Τα δικαιώματα αυτά είναι όμως στοιχειώδη και κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η ETUC και οι οργανώσεις-μέλη της,  ιδίως οι ενώσεις δημόσιων υπηρεσιών και οι δημοσιογραφικές ενώσεις, απαιτούν δράση: είναι απαράδεκτο να εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες και οι δημοσιογράφοι από τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ποια ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει παραβιαστεί από το κλείσιμο της ΕΡΤ, ποια θεμελιώδη δικαιώματα αγνοήθηκαν, και να αξιολογήσει εάν πρέπει να κινηθούν  κατά της Ελλάδας διαδικασίες για παραβάσεις στο θέμα αυτό.

Ζητάμε από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ιδίως για την αναθεώρηση του πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης, ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, και να ενισχυθούν οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης  και τα δικαιώματα συμμετοχής.  

Όπως στην προ-δεκαετίας υπόθεση  Renault-Vilvoorde, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αποδείξει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Με εκτίμηση,

 

Bernadette Ségol                                    Carola Fischbach-Pyttel              Mogens Blicher Bjerregård

Γενική Γραμματέας ETUC                    Γενική Γραμματέας EPSU                  Πρόεδρος ΕΟΔ

Facebook Twitter