Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων σε θέματα κοινωνικής ευθύνης

14 Νοεμβρίου 2014

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.00 π.μ., στην αίθουσα D του συνεδριακού κέντρου Ν. Γερμανός, η συνάντηση εργασίας για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση επιχειρηματιών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη».

Το έργο αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΔΕΘ, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ.ά.), με στόχο τη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία σε επαγγέλματα σχετικά με τον πολιτισμό.

Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί μέσα από δράσεις δικτύωσης να παρέχει στους εργοδότες ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με σύγχρονα θέματα διαχείρισης προσωπικού. Ειδικότερα, η ΕΣΗΕΜ-Θ, ως εταίρος συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης 34 «Προώθηση της Δικτύωσης του Σχεδίου με Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)» στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξοικείωση των επιχειρηματιών με την έννοια και τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μιας σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής και φιλοσοφίας, που αφορά τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και η οποία μπορεί να καταστεί εργαλείο απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Facebook Twitter