Αιτήσεις εγγραφής στην ΕΣΗΕΜ-Θ

31 Οκτωβρίου 2011

Αρχίζει αύριο, Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ένωσης έως τη 1 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου 2011.

Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνουν δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης (www.esiemth.gr, στο πεδίο: Αρχεία-Αιτήσεις).
       
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter