Αιτήσεις εγγραφής στην ΕΣΗΕΜ-Θ

21 Οκτωβρίου 2009

 

Αρχίζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009 η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ένωσης έως τις 2 μ.μ. της 31ης Δεκεμβρίου 2009.

Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνουν δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης (www.esiemth.gr, έντυπα-αιτήσεις).

  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter