Αιτήσεις εγγραφής στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

31 Οκτωβρίου 2007

 

Αρχίζει αύριο, 1 Νοεμβρίου 2007, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ένωσης έως τις 3 μ.μ. της 31ης Δεκεμβρίου 2007.
Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνουν δεκτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Γραμματεία ή από την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης (www.esiemth.gr, έντυπα-αιτήσεις).
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter