Εθνική Αντίσταση 1941-1944
Ο Παράνομος Τύπος στη Βόρεια Ελλάδα

1 Φεβρουαρίου 2009

Το εξώφυλλο των πρακτικών της ημερίδας

Στον τόμο αποτυπώνεται το σύνολο του εικαστικού υλικού, των ντοκουμέντων και των πληροφοριών που συγκρότησαν την ομότιτλη έκθεση ντοκουμέντων του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Επίσης περιέχονται οι πλήρεις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα με το ίδιο θέμα, η οποία διοργανώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009.

 

 

Facebook Twitter