Εργαστήριο δημοσιογραφίας δεδομένων στην ΕΣΗΕΜ-Θ

27 Μαρτίου 2017

Εργαστήριο Data Journalism Hackathlon:

Κόκκινες Σημαίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ

31 Μαρτίου 2017 και 10 Απριλίου 2017, ώρες 11.00 – 13.30 |  ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5, 54622 Θεσσαλονίκη)

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ) και η  Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης διοργανώνουν Εργαστήριο δημοσιογραφίας δεδομένων με αντικείμενο την αναγνώριση Κόκκινων Σημαιών (πιθανά παράτυπα σημεία) στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε δημοσιογράφους, φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος της Δημοσιογραφίας οι οποίοι ειδικεύονται στο οικονομικό ρεπορτάζ ή/και στη Δημοσιογραφία Δεδομένων.

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες 3-5 ατόμων και, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εξειδικευμένο εργαλείο που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, παράλληλα με τη διασταύρωση αποτελεσμάτων από άλλες πηγές πληροφόρησης (όπως οι ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), θα εξετάσουν την κατάσταση του έργου ΕΣΠΑ που θα επιλέξουν για να εντοπίσουν Κόκκινες Σημαίες. Μπορούν επίσης να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο ή/και μέσω συνεντεύξεων, αν θεωρηθεί σκόπιμο. Κάθε ομάδα θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της για να συντάξει ένα ρεπορτάζ, το οποίο θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση συμμετοχής.

Θέσεις συμμετεχόντων: 30. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αυτή την ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής το αργότερο ως την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή.

 

Facebook Twitter