Επτά μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ στον πρώτο κύκλο σεμιναρίων

15 Οκτωβρίου 2003

 

Η ΕΣΗΕΜ-Θ απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα βιογραφικά σημειώματα 15 συναδέλφων οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων που συνδιοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (ΕΚΔ) και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρόλο που η Επιτροπή είχε περιορίσει την δυνατότητα συμμετοχής της κάθε δημοσιογραφικής ένωσης σε τέσσερις θέσεις, η ΕΣΗΕΜ-Θ, με ενέργειες της, εξασφάλισε την συμμετοχή τριών επιπλέον συναδέλφων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στους επτά.

Η επιλογή αυτών των επτά δημοσιογράφων της Ένωσής μας που θα συμμετάσχουν στο πρώτο κύκλο των σεμιναρίων, έγινε από το ΕΚΔ, βάσει των κριτηρίων που έχει θεσπίσει η ίδια η Επιτροπή.

Το ΕΚΔ έχει προβεί σε συμφωνία με την Επιτροπή ούτως ώστε να έχουν συνέχεια τα σεμινάρια αυτά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ΕΣΗΕΜ-Θ θα ενημερώσει τα μέλη της μόλις το ΕΚΔ εκδώσει ανακοίνωση για τους νέους κύκλους σεμιναρίων. Εν τω μεταξύ, η Ένωση βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με το ΕΚΔ ούτως ώστε να πάρει για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων και άλλες θέσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από ματαιώσεις συμμετοχής δημοσιογράφων από Ενώσεις του εξωτερικού.

Επί τη ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΣΗΕΜ-Θ έχει αποκαταστήσει την επαφή και με άλλους φορείς οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν θέσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια για δημοσιογράφους. Προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε υπόδειξη από συναδέλφους είναι χρήσιμη. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΜ-Θ Μάκη Βοϊτσίδη, στις διευθύνσεις mvoitsidis@the.forthnet.gr ή mvoitsidis@ekdotiki.gr ή στο τηλέφωνο 6977 700-493, καθώς και με την συνάδελφο Άννα Φαμέλλου στην διεύθυνση famellos@esiemth.gr

 

Facebook Twitter